Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Situació dels falconiformes nidificants a la Península de Llevant de Mallorca
Autor/es Muñoz, Antoni
Matèries en català: Ocells -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds -- Spain -- Balearic Islands ; Biology ; Ornithology
Abstract:  [cat] S'estudien els efectius demogràfics dels.falconiformes, exceptuant el xoric (Falco tinnunculus), a la Península de Llevant de Mallorca (300 km²). Només han estat localitzades dues espècies com a nidificants: l'esparver (Hieraaetus pennatus) i el falcó (Falco peregrinos), amb unes poblacions mínimes de 7 i 18 parelles respectivament. Cal destacar les notables característiques que presenta la població de falcó, amb un territori mitjà de 16'7 km² . per parella. una distància mitjana entre nius de 3'4 km. i una distància mínima entre dos nius de 950 m. S'analitzen paràmetres com són la tipologia i ubicació dels nius, les relacions infra i interespecífiques i algunes de les característiques diferencials de la població local d'esparvers. Després cle la minva numèrica dels rapinyaires. màxima entre mitjans dels anys 70 i principis dels 80, ara sembla que les poblacions assoleixen de bell nou nivells importants, i una sèrie de factors podrien indicar que aquestes es traben molt a prop del seu nivell òptim. ; [eng] Breeding Falconiformes in the Península de Llerant(Mallorccl). The populations of breeding Falconiformes (except Kestrel. Falco thrnunculus) were censused at the Península de Llevant, a 300 square Km area at the northeast of Mallorca. Only two species were found to be breeding: Booted Eagle (Hieraae tus pennatus), with 7 pairs, and Peregrine Falcon (Falco peregrinos), with 18 pairs. The population of Peregrine has some distinctive characteristics: the average territory is 16.7 square Km per pair, the average distance between nests is 3.4 Km and the minimum distance between nests is of 950 ni. Severa] parameters such as type and location of nests, infra and interspecific interactions, and some notable features of the local population of Booted Eagle are discussed. After a decline in the numbers of raptors, particularly important between the mid seventies and the early eighties, the populations at present seem to have reached high figures, and some aspects indicate that they are close to their optimum level.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 1993, Vol. 8, pp. 31-38
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess