Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Conservació de l'àguila peixatera (Pandion haliaetus) a l'illa de Menorca
Autor/es Triay, Rafel
Matèries en català: Àguiles -- Illes Balears -- Menorca ; Ornitologia
Matèries en castella: Águilas -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Eagles -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca ; Ornithology
Abstract:  [cat] Davant la crítica situació de l'àguila peixatera (Pandion haliaetus) a l'illa de Menorca, l'any 1980, amb sols 2 parelles reproductores, el GOB va començar a fer un seguiment de la població i a posar en pràctica mesures de conservació. S'han vigilat els nius més exposats a molèsties humanes obtenint bons resultats. S' han construït les primeres 4 plataformes artificials, de les quals es va tenir el primer èxit l'any 1992. S'aporta informació de com s'han construït i com s'ha elegit el seu emplaçament. Actualment la població està en vies d'una tímida recuperació. amb 5 parelles reproductores. ; [eng] Conservation of the Osprey (Pandion haliaetus) in the island of Menorca. In view of the critical situation of the Osprey in Menorca (Balearic Islands) in 1980, with only two breeding pairs, the GOB started to monitor the population and to undertake conservation measures. The nests most exposed to human interference were surveyed and good results were achieved. The first four artificial platforms were built, and success was achieved in 1992 for the first time. Information about the building of platforms and the selection of their locations is presented. At present, the population shows a slight recovery, with five breeding pairs.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 1993, Vol. 8, pp. 15-20
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess