Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Contribució a l'estudi de les colònies de virot (Calonectris diomedea) i noneta (Hydrobates pelagicus) de l'arxipèlag de Cabrera
Autor/es López-Jurado, Carlos ; Jaume, Jaume ; King, Jon ; Mestre, Toni ; Rebassa, Joan Mario
Matèries en català: Ocells -- Illes Balears -- Cabrera ; Parc Nacional Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de les Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Parques naturales -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds -- Cabrera -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [cat] Se presenta el recompte nidificant de virot (Calonectris cliomedea) i noneta (Hydrobates pelagicus) a l'Arxipèlag de Cabrera (Balears) el 1992. Per als virots se calcula una estimació de 410-455 parelles nidificants. S'inclou un estudi sobre el tipus de nius que són emprats. S'han controlat dos adults anellats fa 17 anys, un quan era poll i l'altre, anellat ja com a adult, així que deu tenir alnanco 20 anys. S'analitzen i comparen les dades obtingudes sobre diferents paràmetres amb la informació disponible sobre altres recomptes a Cabrera. Per a la noneta s'estimen 10-20 parelles nidificants en un recompte parcial limitat a quatre illots. S'han realitzat dos controls per primera vegada, correspondents a la campanya de l'any anterior. ; [eng] Contribution to the research of the Cory's Sheawater (Calonectris diomedea) and Storm Petrel (Hydrobates pelagicus) coloides the Cabrera Archipelago. The breeding census made at Cabrera National Park during 1992 on the Cory's Sheawater (Calonectris diomedea) and the Storm Petrel (Hydrobates pelagicus) is presented. There is an estimation of 410- 455 breeding pairs for the Cory's Sheawater's population. It is included a research about the kinds of nests that are used. There were controlled two adults that had been ringed 17 years ago, one of them was ringed when it was a chick and the other one as an adult so it is about 20 years.The data that was got about differents parameters have been analysed and compared with the available information about other census made in Cabrera. There is an estimation of 10-20 breedeng pairs for the Storm Petrel's population considering the partial census that just was made in 4 islets. Two controls were made for the first time corresponding to the campaign of the last year.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 1992, Vol. 7, pp. 29-38
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess