Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Translocacions d'espècies: contribució al debat
Autor/es Alcover, Josep Antoni
Matèries en català: Espècies (Biologia) -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Biogeografía -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Species -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [cat] Se revisa i intenta centrar el debat sobre les introduccions, reintroduccions i reubicacions d'espècies a les Balears. Se proposa, entre, altres coses, potenciar els estudis en Biologia de la Conservació, seguir uns models no-continentalistes de gestió, propiciar un Programa de Gestió de la Naturalesa de les Balears que englobi les translocacions d'espècies, sotmetre a avaluacions científiques externes els Programes de Translocacions i avaluar-ne també els resultats. Se recomana una moratòria en els Programes de Translocació fins que se disposi d'un Programa Global de Gestió. ; [eng]Species translocations: a contribution to the debate. The debate on introductions, reintroductions and restocking of species in the Balearic Islands is considered. Some proposals are to engage and develop studies in Biological Conservation; follow non- continentals models of management; initiate and carry on a Program for Nature Management in the Balearics where species translocations ought to be comprised; submit to external scientific evaluation all translocation programs; and carry out monitoring of results. A moratorium on translocation programs is recommended until a global management program is available.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 1992, Vol. 7, pp. 19-28
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess