Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Densitat de rapinyaires a Menorca en diferents èpoques de l'any
Autor/es Triay, Rafel
Matèries en català: Rapinyaires -- Illes Balears -- Menorca -- Inventaris ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves rapaces -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Inventarios
Matèries en anglès: Birds of prey -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca -- Inventories ; Ornithology
Abstract:  [cat] S'han efectuat recomptes de rapinyaires per carretera a 1'illa de Menorca trimestralment i durant dos anys consecutius. Els tres recomptes realitzats en condicions meteorològiques adverses (humitat considerable/boira i vent fort) donen resultats inferiors, essent molt baixos quan l'humitat és considerable. En aquest article se mostren els resultats generals i per espècies. Se detecta un increment considerable en general durant l'hivern i la passa de tardor, com també se discuteix la hivernada de les espècies més abundants. Sembla que hi ha una regressió molt important del milà (Milvus milvus). ; [eng] Birds of prey density in Minorca in different seasons of the year. Census of birds of prey have been done by road in Minorca every three months and during two consecutive years. The three census made in unfavourable meteorological conditions (considerable humidity, fog and strong wind) gave lower results, being quite lover when the humidity is considerable. In this article are shown the general results and the species ones. It is detected a considerable increasing during the winter and the autumn, as it is also discussed the hibernation of the most abundant species. It seems that there is a very important regression of the Red Kite (Milvus milvus).
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 1992, Vol. 7, pp. 11-17
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess