Registro completo



Accedir a l'exemplar

Títol:     Reptes en Biologia de la conservació a les Balears
Autor/es Alcover, Josep Antoni
Matèries en català: Medi ambient -- Protecció -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Medio ambiente -- Protección -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Environmental protection -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 1991, Vol. 6, pp. 49-54
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess