Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Contribució al coneixement del status de les bosquetes (Gènere Hippolais) a les illes Balears
Autor/es Garcias, Pere
Matèries en català: Ornitologia -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 1991, Vol. 6, pp. 43-47
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess