Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Corpetasses (Phalacrocorax carbo) amb anelles de color
Autor/es Catchot, Santiago
Matèries en català: Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología
Matèries en anglès: Ornithology
Abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 1990, Vol. 5, pp. 25-27
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess