Registro completo



Accedir a l'exemplar

Títol:     Els controls de virots (Calonectris diomedea) nidificants a l'arc sud-oest de Mallorca i Cabrera
Autor/es Mayol Serra, Martí
Matèries en català: Ocells -- Nius -- Illes Balears -- Mallorca ; Ocells -- Nius -- Illes Balears -- Cabrera ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología ; Aves -- Nidos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds -- Nests -- Spain -- Balearic Islands -- Mallorca ; Birds -- Nests -- Spain -- Balearic Islands -- Cabrera ; Ornithology
Abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 1990, Vol. 5, pp. 15-20
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess