Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Congressos i reunions
Autor/es Comité editorial
Matèries en català: Ornitologia -- Congressos ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Congresos
Matèries en anglès: Ornithology -- Congresses ; Ornithology
Abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 1989, Vol. 4, pp. 78-81
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess