Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Servei d'avifauna de Son Reus
Autor/es Viada, Carlota
Matèries en català: Fauna -- Illes Balears ; Ocells -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología ; Fauna -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Aves -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Ornithology -- Spain -- Illes Balears ; Zoology -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 1989, Vol. 4, pp. 24-26
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess