Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Recompte estival de miloca a Menorca, 1988
Autor/es Orfila Pons, Guillem
Matèries en català: Ocells -- Illes Balears -- Menorca -- Inventaris ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Inventarios
Matèries en anglès: Birds -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca -- Inventories ; Ornithology
Abstract:  [cat] L'objectiu principal d'aquest recompte era determinar per primera vegada les parelles de miloca o moixeta voltonera (Neophron percnopterus) assentades a Menorca. Es va realitzar des de mitjans de Juny a mitjans d'Agost de 1988, marcant-se quatre àrees de prospecció a partir de la informació que, sobre la nidificació d'aquesta espècie, es coneixia. Les miloques no tenen unes hores del dia preferents per realitzar els seus moviments, de manera que les observacions s'allargaven durant totes les hores de sol.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 1988, Vol. 3, pp. 2-4
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess