Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Introducció
Autor/es Comité editorial
Matèries en català: Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología
Matèries en anglès: Ornithology
Abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 1987, Vol. 2, p. 1
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess