Cerca de text


3 documents rellevants a la consulta.

'directiu' apareix 3 vegades a 3 documents
'equip' apareix 4 vegades a 4 documents


Direcció de l’Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2015  - Equip directiu
Font: Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2015, pp 13-23
Matèries en català: Ciències socials ; Envelliment -- Illes Balears
Matèries en anglès: Social sciences ; Age distribution (Demography) -- Spain -- Balearic Islands
Identificador: 2174-7997
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.568383 - 11 p. - Ver registro completo

Direcció de l’Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2016  - Equip directiu
Font: Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2016, pp 15-30
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals
Identificador: 2174-7997
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.568383 - 16 p. - Ver registro completo

Direcció de l’Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2014  - Equip directiu
Font: Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2014, pp 14-22
Matèries en català: Ciències socials
Matèries en anglès: Social sciences
Identificador: 2174-7997
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.568383 - 10 p. - Ver registro completo