Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Persones grans i TikTok
Autor/es Estrades Espigares, Marta
Matèries en català: Envelliment ; Xarxes socials
Matèries en castella: Ancianos ; Redes sociales
Matèries en anglès: Aging ; Social networks
Resum-abstract:  [cat] A mesura que la xarxa social TikTok augmenta en popularitat, també té més usuaris de la tercera edat. Les persones de 65 anys o més reivindiquen que també tenen dret a usar-la i no ser-ne només consumidores passives, sinó també creadores de contingut. En aquest capítol, s’exposarà informació sobre els continguts dels vídeos d’aquest col·lectiu, els efectes positius i negatius que pot tenir l’ús de la xarxa en l’envelliment, i exemples de persones grans que han captat milions de seguidors a TikTok. ; [spa] A medida que la red social TikTok aumenta en popularidad, también tiene más usuarios de la tercera edad. Las personas de 65 o más años reivindican que también tienen derecho a usarla y no ser sólo consumidoras pasivas, sino también creadoras de contenido. En este capítulo, se expondrá información sobre los contenidos de los vídeos de este colectivo, los efectos positivos y negativos que puede tener el uso de la red en el envejecimiento, y ejemplos de personas mayores que han captado a millones de seguidores en TikTok.
Font:  Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2022, pp. 423-434
Identificador:  2174-7997 ; Dipòsit legal: PM-2908-2008
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess