Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Persones grans en tractament per consum de droga i addiccions comportamentals a les Illes Balears
Autor/es Quesada Serra, Victòria ; Valero de Vicente, Maria ; Moratinos Jaume, Albert ; Canal Montiel, Sergi ; Bonet Felipe, Xavier
Matèries en català: Envelliment ; Drogoaddicció
Matèries en castella: Ancianos ; Toxicomanía
Matèries en anglès: Aging ; Drug abuse
Resum-abstract:  [cat] L’envelliment progressiu de la població en les últimes dècades també té associat l’augment del nombre de persones de més de 55 anys que són ateses per problemes d’addicció, principalment a substàncies. Aquest treball pretén analitzar el perfil de les persones que són ateses per fer un tractament a les UCA dels pobles de Mallorca i a Projecte Home Balears. A partir de les dades obtingudes, s’observa que la mitjana d’edat dels usuaris és cada vegada més elevada i que aquests presenten patrons diferenciats respecte dels més joves. Per aquesta raó, és necessari reflexionar sobre els serveis d’atenció i tractament, ja que, a pesar que actualment s’orienten envers la intervenció en aquests nous perfils de consum, es preveu que la demanda augmentarà els pròxims anys i, per tant, s’hauran d’adaptar els recursos a aquesta nova realitat. ; [spa] El progresivo envejecimiento de la población en las últimas décadas también tiene asociado el aumento del número de personas mayores de 55 años que son atendidas por problemas de adicción, principalmente a sustancias. Este trabajo pretende analizar el perfil de las personas que son atendidas para realizar un tratamiento en las UCA de los pueblos de Mallorca y en Projecte Home Balears. A partir de los datos obtenidos se observa que la media de edad de los usuarios es cada vez más elevada y que éstos presentan patrones diferenciados respecto a los más jóvenes. Por esta razón, es necesario reflexionar sobre los servicios de atención y tratamiento, ya que, a pesar de que actualmente se orientan hacia la intervención en estos nuevos perfiles de consumo, se prevé que la demanda aumentará en los próximos años y, por tanto, se tendrán que adaptar los recursos a esta nueva realidad.
Font:  Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2022, pp. 339-354
Identificador:  2174-7997 ; Dipòsit legal: PM-2908-2008
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess