Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Nutrició adequada a la gent gran
Autor/es Bouzas Velasco, Cristina ; Tur Marí, Josep A.
Matèries en català: Persones grans -- Alimentació
Matèries en castella: Ancianos -- Nutrición
Matèries en anglès: Older people -- Nutrition
Resum-abstract:  [cat] Una de les influències ambientals que condicionen l’envelliment saludable és la nutrició que s’ha seguit durant tota la vida, la qual pot garantir una qualitat de vida i longevitat saludables o, per contra, pot generar problemes que comporten la reducció de l’esperança de vida i que aquesta sigui de més mala qualitat. En aquest capítol, es mostren les necessitats d’energia, de nutrients i hídriques de les persones d’edat avançada. Es recomanen pautes d’alimentació per prevenir o millorar patologies tan importants a la tercera edat com són les malalties cardiovasculars, la hipertensió arterial, la diabetis, l’osteoporosi, el càncer o la malnutrició. L’alimentació de la població institucionalitzada o de gent gran dependent també és una prestació crucial en la seva atenció, no només per l’impacte que té en la salut i qualitat de vida, sinó també per la importància en la seva socialització. Fem, per tant, unes recomanacions per millorar l’alimentació d’aquest col·lectiu. ; [spa] Una de las influencias ambientales que condicionan el envejecimiento saludable es la nutrición que se ha seguido durante toda la vida, que puede garantizar una calidad de vida y longevidad saludables o, por el contrario, puede generar problemas que conllevan la reducción de la esperanza de vida y que ésta sea de peor calidad. En este capítulo se muestran las necesidades de energía, nutrientes e hídricas de las personas de edad avanzada. Se recomiendan pautas de alimentación para prevenir o mejorar patologías tan importantes en la tercera edad como son las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, la diabetes, la osteoporosis, el cáncer o la malnutrición. La alimentación de la población institucionalizada o de personas mayores dependientes también es una prestación crucial en su atención, no sólo por su impacto en la salud y calidad de vida, sino también por la importancia en su socialización. En consecuencia, se realizan unas recomendaciones para mejorar esta alimentación.
Font:  Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2022, pp. 321-338
Identificador:  2174-7997 ; Dipòsit legal: PM-2908-2008
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess