Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La diversitat afectivosexual a les institucions
Autor/es Torres Vila, Miquel
Matèries en català: Persones grans
Matèries en anglès: Aging
Resum-abstract:  [cat] Les últimes dècades Espanya ha esdevingut un dels països més progressistes quant a drets LGTBIQ+ (sigles que representen lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals, queer i altres col·lectius no heterosexuals i/o cissexuals). Va ser dels primers països a aprovar el matrimoni igualitari i a garantir la paritat a l’hora d’adoptar per part d’un matrimoni de persones del mateix sexe. Cal recordar també que no fa gaires dècades Espanya va viure sota una dictadura, durant la qual va haver-hi una forta repressió contra el col·lectiu LGTBIQ+. A hores d’ara, hi ha molta gent, sobretot d’edat avançada, que encara viu ancorada en aquesta cultura, per la qual cosa podem trobar un gran xoc cultural. Així doncs, ens podem veure en la situació —de cada vegada més comuna— que hi hagi gent gran que abans volia o havia de quedar a ca seva per por de (més) represàlies per part de la societat, i que ara —bé per decisió pròpia, bé per necessitat— passa els últims dies en una residència, no sense reticències pel que pugui trobar a la nova llar. Aquestes situacions posen de manifest el treball que la societat encara té per fer, si bé la població més jove ha assumit amb més normalitat la diversitat afectivosexual, però en les generacions de més edat és un tema que encara s’ha de treballar i que genera conflictes que cal abordar. ; [spa] En las últimas décadas España se ha convertido en uno de los países más progresistas en cuanto a derechos LGTBIQ+ (siglas que representan lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales, queer y otros colectivos no heterosexuales y/o cisexuales). Fue de los primeros países en obtener el matrimonio igualitario y en conseguir la paridad a la hora de adoptar por parte de un matrimonio de personas del mismo sexo. Cabe recordar también que no hace muchas décadas España vivió bajo una dictadura, durante la cual hubo una fuerte represión contra el colectivo LGTBIQ+. En estos momentos, hay mucha gente, sobre todo de edad avanzada, que todavía vive anclada en esta cultura, por lo que podemos encontrar un gran choque cultural. Así pues, nos podemos ver en la situación —cada vez más común— que haya gente mayor que antes quería o tenía que quedarse en casa por miedo a (más) represalias por parte de la sociedad, y que ahora —bien por decisión propia, bien por necesidad— pasa sus últimos días en una residencia, no sin reticencias por lo que pueda encontrar en su nuevo hogar. Estas situaciones ponen de manifiesto la tarea que la sociedad todavía tiene que hacer, si bien la población más joven ha asumido con más normalidad la diversidad afectivosexual, pero en las generaciones de mayor edad es un tema que todavía está por trabajar y que genera conflictos a abordar.
Font:  Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2022, pp. 209-220
Identificador:  2174-7997 ; Dipòsit legal: PM-2908-2008
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess