Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Viure en companyia, una alternativa d’habitatge digne
Autor/es
Matèries en català: Persones grans -- Relacions familiars ; Persones grans -- Atenció domiciliària
Matèries en castella: Ancianos -- Relaciones familiares
Matèries en anglès: Reynés Cunill, Coloma ; Riche Bonet, Elia ; Cuéllar Beato, Thelma ; Older people -- Family relationships ; Older people -- Home care
Font:  Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2022, pp. 189-209
Identificador:  2174-7997 ; Dipòsit legal: PM-2908-2008
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess