Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Pròleg de la consellera executiva del Departament de Drets Socials i presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
Autor/es Alonso Bigler, Sofia
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears
Matèries en castella: Ancianos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands
Resum-abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2022, pp. 10-12
Identificador:  2174-7997 ; Dipòsit legal: PM-2908-2008
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess