Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Pròleg de la consellera d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears
Autor/es Santiago Rodríguez, Fina
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears
Matèries en castella: Ancianos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands
Resum-abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2022, pp. 06-09
Identificador:  2174-7997 ; Dipòsit legal: PM-2908-2008
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess