Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Programa de l’ONCE per prevenir i atenuar la solitud. Al teu costat sempre
Autor/es Departament de Serveis Socials ONCE Illes Balears
Matèries en català: Envelliment ; Entitats sense ànim de lucre -- Illes Balears ; Persones grans -- Cura
Matèries en castella: Envejecimiento ; Organizaciones no lucrativas -- Balears (Comunitat Autónoma)
Matèries en anglès: Aging ; Older people -- Care
Resum-abstract:  [cat] L’atenció a les persones amb ceguesa o discapacitat visual més grans de 55 anys afiliades a l’ONCE en situació de solitud no desitjada és l’objectiu principal del programa «Al teu costat sempre», que ha dissenyat l’entitat per a l’àmbit nacional i aplica de manera prioritària des de final de 2019. En el marc d’aquest programa, s’han desenvolupat nombroses accions d’atenció individual que, juntament amb altres activitats de grup, aconsegueixen cobrir les necessitats detectades. L’acció sinèrgica de les diferents àrees del Grup Social ONCE en col·laboració amb les entitats públiques o privades que treballen en favor de la inclusió social de les persones amb discapacitat en general i visual en particular, en tots els àmbits de la vida i en totes i cadascuna de les etapes del cicle vital, sens dubte constitueix la millor eina per afrontar en el present i el futur aquest greu problema social i els reptes futurs que es puguin plantejar. ; [spa] La atención a las personas con ceguera o discapacidad visual mayores de 55 años afiliadas a la ONCE en situación de soledad no deseada es el objetivo principal del programa «A tu lado siempre», que ha diseñado la entidad para el ámbito nacional y aplica de forma prioritaria desde finales de 2019. En el marco de este programa, se han desarrollado numerosas acciones de atención individual que, junto con otras actividades de grupo, consiguen cubrir las necesidades detectadas. La acción sinérgica de las diferentes áreas del Grupo Social ONCE en colaboración con las entidades públicas o privadas que trabajan en favor de la inclusión social de las personas con discapacidad en general y visual en particular, en todos los ámbitos de la vida y en todas y cada una de las etapas del ciclo vital, sin duda constituye la mejor herramienta para afrontar en el presente y el futuro este grave problema social y los retos futuros que se puedan plantear.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2021, pp. 399-408
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess