Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Preferències i reticències de la gent gran sobre els robots de cura
Autor/es Ponseti Verdaguer, Francesc Xavier ; Vallès Peris, Núria ; Domènech Argemí, Miquel
Matèries en català: Envelliment ; Persones grans -- Cura
Matèries en castella: Ancianos -- Cuidados ; Envejecimiento
Matèries en anglès: Aging ; Medical care Spain
Resum-abstract:  [cat] És ben sabut que la població d’edat avançada del món augmenta, i els robots de cura s’han proposat com a possible ajuda per a les necessitats cognitives, físiques, mèdiques i psicosocials de les persones grans. Pocs estudis han considerat les veus de la gent gran en el desenvolupament robòtic. Aquest article és una visió general de les preferències, opinions, temors i actituds de les persones grans sobre els robots de cura. Hem utilitzat un enfocament qualitatiu utilitzant grups focals i van participar-hi un total de 32 persones grans. Els resultats indiquen que els participants tenen una bona predisposició per utilitzar robots de cura i detecten usos potencials en tasques específiques. Els participants suggereixen que el desenvolupament robòtic ha de tenir una perspectiva multidisciplinària i que les consideracions ètiques són rellevants per tal de prevenir futurs no desitjats. ; [spa] Es bien sabido que la población de edad avanzada del mundo está aumentando, y los robots de cuidado se han propuesto como posible ayuda para las necesidades cognitivas, físicas, médicas y psicosociales de las personas mayores. Pocos estudios han considerado las voces de las personas mayores en el desarrollo robótico. Este artículo es una visión general de las preferencias, opiniones, temores y actitudes de las personas mayores sobre los robots de cuidado. Hemos utilizado un enfoque cualitativo utilizando grupos focales y participaron un total de 32 personas mayores. Los resultados indican que los participantes tienen una buena predisposición para utilizar robots de cuidado y detectan usos potenciales en tareas específicas. Los participantes sugieren que el desarrollo robótico debe tener una perspectiva multidisciplinar y que las consideraciones éticas son relevantes para prevenir futuros no deseados.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2021, pp. 381-398
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess