Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La bretxa digital per qüestió d’edat
Autor/es Burguera Cremades, Tomàs
Matèries en català: Envelliment ; Innovacions tecnològiques Illes Balears ; Persones grans -- Xarxes socials
Matèries en castella: Ancianos -- Redes sociales ; Envejecimiento
Matèries en anglès: Aging ; Information technology ; Older people -- Social networks
Resum-abstract:  [cat] La bretxa digital és una problemàtica cada vegada més creixent en la nostra societat. Es refereix a la desigualtat i dificultat d’accés i de comprensió de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC). Aquest fenomen afecta diferents col·lectius socials i té més incidència en el de les persones grans. En aquest apartat s’exposarà informació sobre la situació actual de la gent gran al respecte. ; [spa] La brecha digital es una problemática cada vez más creciente en nuestra sociedad. Hace referencia a la desigualdad y dificultad de acceso y de comprensión de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). Este fenómeno afecta a diferentes colectivos sociales, entre los cuales tiene una mayor incidencia en el de las persones mayores. En este apartado se expondrá información sobre la situación actual de las personas mayores respecto a esta situación.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2021, pp. 346-359
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess