Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Intervenció del terapeuta ocupacional en el programa RESC per a persones grans amb problemes respiratoris crònics
Autor/es Moya Ocaña, Andrea ; Ruiz Sancho, Laura
Matèries en català: Ciències de la salut ; Envelliment
Matèries en castella: Envejecimiento
Matèries en anglès: Medical sciences ; Aging
Resum-abstract:  [cat] El programa RESC (Programa de Continuïtat Assistencial per a Malalts Respiratoris Crònics) (RESC.Programa de Continuidad Asistencial para Enfermos Respiratorios Crónicos - New Health Foundation, n/d) es va iniciar l’any 2002. És un programa de continuïtat assistencial de base hospitalària, però dissenyat amb la intenció d’atendre les necessitats de la persona amb malaltia respiratòria amb alta dependència dels recursos sanitaris, sempre que sigui possible, fora de l’hospital , a través de la consulta externa mèdica i infermera freqüent, la rehabilitació respiratòria ambulatòria, l’accessibilitat telefònica, la coordinació entre diferents nivells assistencials i l’atenció en el domicili de la persona. El programa de tractament de teràpia ocupacional dins del programa RESC té com a directriu incorporar un estil de vida que optimitzi les capacitats funcionals de la persona. La intervenció de teràpia ocupacional es realitza durant un període de 10 setmanes a un grup màxim de 6 participants. En total es realitzen 2 sessions d’avaluació inicial de 30 minuts cadascuna, 3 sessions d’entrenament i educació sanitària com a màxim d’una hora de durada i 2 sessions d’avaluació final de 30 minuts. Després d’analitzar els resultats obtinguts mitjançant els instruments d’avaluació utilitzats, es pot afirmar que tots els participants en el programa se n’han beneficiat en major o menor mesura i es van mostrar agraïts d’haver-hi participat. Per això, es recomana la intervenció del terapeuta ocupacional en programes similars, per enriquir el procés de rehabilitació de la gent gran amb malaltia respiratòria crònica i ser-ne part fonamental. ; [spa] El programa RESC (Programa de Continuidad Asistencial para Enfermos Respiratorios Crónicos) (RESC.Programa de Continuidad Asistencial para Enfermos Respiratorios Crónicos - New Health Foundation, n/d) se inició en el año 2002. Es un programa de continuidad asistencial de base hospitalaria, pero diseñado con la intención de atender las necesidades de la persona con enfermedad respiratoria con alta dependencia de los recursos sanitarios, siempre que sea posible, fuera del hospital, a través de la consulta externa médica y enfermera frecuente, la rehabilitación respiratoria ambulatoria, la accesibilidad telefónica, la coordinación entre diferentes niveles asistenciales y la atención en el domicilio de la persona. El programa de tratamiento de terapia ocupacional dentro del programa RESC tiene como directriz incorporar un estilo de vida que optimice las capacidades funcionales de la persona. La intervención de terapia ocupacional se realiza durante un periodo de 10 semanas a un grupo máximo de 6 participantes. En total se realizan 2 sesiones de evaluación inicial de 30 minutos cada una, 3 sesiones de entrenamiento y educación sanitaria como máximo de una hora de duración y 2 sesiones de evaluación final de 30 minutos. Después de analizar los resultados obtenidos mediante los instrumentos de evaluación utilizados, se puede afirmar que todos los participantes en el programa se han beneficiado del mismo en mayor o menor medida y se mostraron agradecidos por haber participado. Por ello, se recomienda la intervención del terapeuta ocupacional en programas similares, para enriquecer el proceso de rehabilitación de las personas mayores con enfermedad respiratoria crónica y ser parte fundamental de él.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2021, pp. 307-322
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess