Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Envelliment actiu en les persones amb lesió medul·lar i altres discapacitats físiques. ASPAYM
Autor/es Martorell Lliteras, Paula
Matèries en català: Envelliment actiu ; Envelliment ; Persones grans discapacitades
Matèries en castella: Envejecimiento ; Ancianos
Matèries en anglès: Active aging ; Medical sciences ; Aging
Resum-abstract:  [cat] El fet d’envellir suposa un conjunt de processos físics, emocionals i socials influenciats per una sèrie de factors relacionats amb canvis en la salut, la família i les relacions socials, associats a conseqüències personals i materials. Envellir per a les persones amb discapacitat implica una doble càrrega, o una doble discapacitat, ja que suposa una aparició o un agreujament de les dependències. A partir de l’augment de l’esperança de vida, ens trobem amb un nou col·lectiu de persones grans amb discapacitat. Per tant, és necessari formular programes i projectes que vetllin pel seu benestar i tinguin una millora en la qualitat de vida. ASPAYM Balears ha creat un nou servei dirigit al col·lectiu de les persones amb discapacitat que estiguin en l’etapa de l’envelliment, amb l’objectiu de poder oferir activitats saludables, accessibles i adaptables a les necessitats individuals de la gent gran amb discapacitat perquè es mantingui activa, des del punt de vista físic, emocional i cognitiu, i pugui afrontar en les millor condicions el procés d’envelliment. ; [spa] Envejecer supone un conjunto de procesos físicos, emocionales y sociales influenciados por una serie de factores relacionados con los cambios en la salud, la familia y las relaciones sociales, asociados con las consecuencias personales y materiales. Envejecer para las personas con discapacidad implica una doble carga, o una doble discapacidad, ya que supone una aparición o empeoramiento de las dependencias. A partir del aumento de la esperanza de vida, nos encontramos con un nuevo colectivo de personas mayores, con discapacidad. Por tanto, es necesario formular programas y proyectos que velen por su bienestar y tengan una mejora en la calidad de vida. Desde ASPAYM Balears se ha creado un nuevo servicio dirigido al colectivo de las personas con discapacidad que estén en la etapa de envejecimiento cuyo objetivo se basa en poder ofrecer actividades saludables, accesibles y adaptables a las necesidades individuales de las personas mayores con discapacidad para que se mantengan activas, física, emocional y cognitivamente, y puedan afrontar en las mejores condiciones el proceso de envejecimiento.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2021, pp. 293-306
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess