Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Situació actual dels centres de dia per a persones grans d’Intress en relació amb el canvi de model d’atenció
Autor/es Llamazares Juan, Virgínia ; Reynés Cunill, Coloma
Matèries en català: Envelliment ; Centres de dia per a persones grans -- Illes Balears ; COVID-19 (Malaltia)
Matèries en castella: Envejecimiento ; Covid 19 ; Centros de día para ancianos
Matèries en anglès: Adult day care centers -- Spain -- Balearic Islands ; Aging ; COVID-19 (Disease)
Resum-abstract:  [cat] El canvi en l’atenció a les persones grans s’ha convertit actualment en una necessitat. L’evidència científica afirma que als serveis on s’implantava el model d’atenció integral i centrada en la persona (AICP) incidia en l’augment de la qualitat de vida. L’objectiu principal és conèixer el grau d’implementació del model AICP a partir de les deu dimensions avaluables, i com a objectiu específic, conèixer la percepció dels tres grups d’interès quant a la implementació del model. Els resultats obtinguts indiquen que la implementació es realitza de manera uniforme i satisfactòria als centres avaluats. A més, els tres grups d’interès coincideixen de forma molt igualitària en la seva percepció. Concloem que la implementació del model és una realitat que ocasiona una millora en la qualitat de vida de les persones usuàries, que és percebuda d’igual forma i que és una aposta ferma de l’organització. ; [spa] El cambio en la atención a las personas mayores se ha convertido actualmente en una necesidad. La evidencia científica afirma que en los servicios donde se implantaba el modelo de atención integral y centrada en la persona (AICP) incidía en el aumento de la calidad de vida. El objetivo principal es conocer el grado de implementación del modelo AICP a partir de las diez dimensiones evaluables, y como objetivo específico, conocer la percepción de los tres grupos de interés en cuanto a la implementación del modelo. Los resultados obtenidos indican que la implementación se realiza de forma uniforme y satisfactoria en los centros evaluados, además de que los tres grupos de interés coinciden de forma muy igualitaria en su percepción. Concluimos que la implementación del modelo es una realidad, dando con ello una mejora en la calidad de vida de las personas usuarias, que es percibida de igual forma y que es una apuesta firme de la organización.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2021, pp. 271-292
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess