Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El compromís de la Creu Roja amb les persones grans a les Illes Balears
Autor/es Mihaylova Popova, Deyana ; Ballesteros Nielsen, Juan Carlos ; Gutiérrez Ventura, Elizabeth ; Mateu Sastre, Marta
Matèries en català: Envelliment ; Gent gran ; Entitats sense ànim de lucre -- Illes Balears ; Persones grans -- Cura ; COVID-19 (Malaltia)
Matèries en castella: Envejecimiento ; Covid 19 ; Ancianos ; Organizaciones no lucrativas ; Ancianos -- Salud e higiene
Matèries en anglès: Old People ; Aging ; Older people -- Care ; COVID-19 (Disease)
Resum-abstract:  [cat] Durant les darreres tres dècades, la Creu Roja ha estat i és una entitat referent en l’atenció a la gent gran. Ha anat desenvolupant diferents projectes per poder estar al seu costat, adaptant-se a les seves necessitats canviants, reajustant i millorant constantment la seva intervenció. En l’actualitat, la seva acció està basada en una estratègia d’atenció integral, dirigida a la gent gran, les persones cuidadores i al seu entorn més proper, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida durant el procés d’envelliment. De manera transversal, l’estratègia inclou la implantació de la cultura del bon tracte a la gent gran, la perspectiva de gènere i l’enfocament comunitari. El capítol fa un resum de l’estratègia esmentada abans, detalla la detecció de necessitats de la gent gran, amb una metodologia centrada en la persona, diferenciant entre dones i homes en l’àmbit rural i urbà. Així mateix, desgrana l’atenció oferta en els diferents punts d’actuació de l’entitat a les Illes Balears, amb projectes i activitats específicament dissenyats per cobrir les necessitats detectades i desenvolupades des de la proximitat, gràcies a l’acció voluntària. Es dedica una reflexió als aspectes diferencials en l’atenció de la Creu Roja a la gent gran i la creació d’una cultura del bon tracte. Finalment, es fa un resum de la situació de les persones grans i les seves famílies cuidadores durant la crisi provocada per la COVID-19, fent valer el Pla Creu Roja Respon. ; [spa] Durante las últimas tres décadas, Cruz Roja ha sido y es una entidad referente en la atención a las personas mayores. Ha ido desarrollando diferentes proyectos para poder estar a su lado, adaptándose a sus necesidades cambiantes, reajustando y mejorando constantemente su intervención. En la actualidad, su acción está basada en una estrategia de atención integral, dirigida a las personas mayores, las personas cuidadoras y a su entorno más cercano, con el objetivo de mejorar su calidad de vida durante el proceso de envejecimiento. De manera transversal, la estrategia incluye la implantación de la cultura del buen trato a las personas mayores, la perspectiva de género y el enfoque comunitario. El capítulo hace un resumen de la estrategia arriba mencionada, detalla la detección de necesidades de las personas mayores, con una metodología centrada en la persona, diferenciando entre mujeres y hombres en el ámbito rural y urbano. Así mismo, desgrana la atención ofrecida en los diferentes puntos de actuación de la entidad en las Islas Baleares, con proyectos y actividades específicamente diseñados para cubrir las necesidades detectadas y desarrolladas desde la proximidad, gracias a la acción voluntaria. Se dedica una reflexión a los aspectos diferenciales en la atención de Cruz Roja a las personas mayores y la creación de una cultura del buen trato. Finalmente, se hace un resumen de la situación de las personas mayores y sus familias cuidadoras durante la crisis provocada por la COVID-19, poniendo en valor el Plan Cruz Roja Responde.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2021, pp. 237-256
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess