Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Projecte «l’Ajuntament de Calvià al teu costat»
Autor/es Santacreu Oliver, Empar ; Gamundí Massagué, Cristina ; Guarí Torres, Xisco ; Muñoz Toro, Carlos
Matèries en català: Gent gran ; Persones grans -- Assistència institucional ; Envelliment
Matèries en castella: Envejecimiento ; Ancianos -- Asistencia institucional
Matèries en anglès: Aging ; Older people -- Institutional care ; Old People
Resum-abstract:  [cat] Les administracions públiques hem de tenir l’agilitat necessària per situar-nos al costat de la ciutadania en els moments de necessitat. El projecte «L’Ajuntament al teu costat» és una mostra que l’Administració pot ser una eina útil i amb capacitat d’adaptació per donar resposta a una situació desconeguda. És un exemple pràctic de com un ajuntament com el de Calvià es pot reinventar i acostar a la ciutadania per respondre amb rapidesa davant una situació sobrevinguda com va ser l’estat d’alarma. En aquest cas, el que hem fet ha estat acostar-nos a la població més gran de seixanta- cinc anys per conèixer de primera mà les seves opinions, demandes, necessitats i preocupacions, a fi de donar-los la resposta adequada i solucionar les dificultats del moment que viuen. Aquest projecte suposa una nova forma metodològica de treball transversal, centrada en les persones i en la seva implicació en les polítiques municipals. Treballem aplicant l’escolta (com estàs?, què necessites?) i fent el recull de les necessitats per donar una resposta institucional, adequada a la realitat social, que suposi canvis actius en la comunitat i que tengui impacte en el benestar de les persones més grans de 65 anys. ; [spa] Las administraciones públicas hemos de tener la agilidad necesaria para estar junto a la ciudadanía en los momentos de necesidad. El proyecto «L’Ajuntament al teu costat» es una muestra de que la Administración puede ser una herramienta útil y con capacidad de adaptación para dar respuesta a una situación desconocida. Es un ejemplo práctico de como un ayuntamiento como el de Calvià puede reinventarse y acercarse a la ciudadanía para responder con rapidez ante una situación sobrevenida como fue el estado de alarma. En este caso lo que hemos hecho ha sido acercarnos a la población mayor de sesenta y cinco años para conocer de primera mano sus opiniones, demandas, necesidades y preocupaciones con el objetivo de darles una respuesta adecuada y solucionar las dificultades del momento que están viviendo. Este proyecto supone una nueva forma metodológica de trabajo transversal, centrada en las personas y en su implicación activa en las políticas municipales. Trabajamos aplicando la escucha: ¿cómo estás?, ¿qué necesitas?, y compilando sus necesidades para dar una respuesta institucional, adecuada a la realidad social, que suponga cambios activos en la comunidad y que tenga impacto directo en el bienestar de las personas mayores de 65 años.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2021, pp. 211-236
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess