Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El paper de la família en els centres residencials
Autor/es Roser Hernández, Margarita ; Alonso Bigler, Sofia
Matèries en català: Gent gran ; Envelliment ; Persones grans ; Residències de persones grans ; Familía
Matèries en castella: Ancianos ; Envejecimiento ; Residencias de ancianos ; Familias
Matèries en anglès: Old age ; Older people ; Old age homes -- Spain -- Balearic Islands ; Old age homes
Resum-abstract:  [cat] Aquest article vol recalcar el paper de la família en els centres residencials com un àmbit més de treball estratègic, com pot ser l’àmbit sanitari o el psicològic, alhora que analitza com es viu aquest paper des de la perspectiva del centre, en moltes ocasions una perspectiva molt crítica amb la família; i per l’altra com viu l’ingrés i l’estada al centre residencial la família, possibles sentiments de culpa, actitud crítica amb el centre, sentiments de deixadesa de les funcions de cures, etc. També, vol visualitzar que és una tasca que s’ha de viure com una part més a treballar, des del punt de vista de la importància que li dona, amb què la viu, la persona que ingressa al centre, necessita un acompanyament per part de la seva família en aquesta nova etapa i saber que vetllaran per ella. Que cal veure des d’una perspectiva positiva, si la família i el centre tenen una bona relació i tenen el mateix objectiu el benestar de la persona resident, així ho transmetran. I per últim es donen les claus, que quasi tots els articles i estudis sobre aquest tema, que són pocs, destaquen com aspectes importants a treballar perquè la relació família, centre i persona sigui beneficiosa per a totes les parts. ; [spa] Este artículo quiere resaltar el papel de la familia en los centros residenciales como un ámbito más de trabajo estratégico, como puede ser el ámbito sanitario o el psicológico, a la vez que analiza como se vive este papel desde la perspectiva del centro, en muchas ocasiones desde una perspectiva muy crítica con la familia; y por la otra como vive el ingreso y la estancia en el centro la familia, posibles sentimientos de culpa, actitud crítica con el centro, sentimientos de dejadez de las funciones de cuidado, etc. También quiere visualizar que es una labor que se debe entender como una parte más a trabajar, desde el punto de vista de la importancia que le da, con que la vive, la persona que ingresa en el centro, necesita un acompañamiento por parte de su familia en esta nueva etapa y saber que se preocuparan por ella. Desde una perspectiva positiva, si la familia y el centro tienen una buena relación y tienen el mismo objetivo, el bienestar de la persona residente, así lo transmitirán. Y por último se dan las claves, que casi todos los artículos y estudios sobre este tema, que son pocos, destacan como aspectos importantes a trabajar para que la relación familia, centro y persona sea beneficiosa para todas las partes.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2021, pp. 175-188
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess