Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Els periodistes de les Illes Balears davant l’envelliment i les persones grans
Autor/es Blanes Quist, Natàlia
Matèries en català: Gent gran ; Envelliment ; Periodisme
Matèries en castella: Ancianos ; Envejecimiento ; Periodismo
Matèries en anglès: Old age ; Older people ; Journalism
Resum-abstract:  [cat] Aquest article presenta una primera aproximació a la visió que tenen els periodistes i altres professionals d’empreses i departaments de comunicació de les Illes Balears sobre les persones grans i l’envelliment com a matèria dels continguts informatius i d’opinió. L’Organització de les Nacions Unides (ONU) i, dins d’aquest organisme intergovernamental, l’Organització Mundial de la Salut (OMS), així com la plataforma AGE Europe i les principals institucions i entitats privades de defensa dels drets de la gent gran d’Espanya, promouen campanyes per fomentar l’envelliment actiu de la població i lluitar contra la discriminació per edat o edatisme. Per a aquests objectius, és imprescindible la conscienciació i la col·laboració dels mitjans de comunicació d’arreu, atès el seu paper fonamental en la configuració de la imatge social de les persones grans. Una imatge social inadequada o, directament, negativa i estereotipada, com la que predomina en el cas de les persones grans, és un obstacle per al ple desenvolupament dels drets humans i democràtics dels ciutadans d’edat avançada. Cal caminar cap a la conformació d’una imatge positiva i real de l’envelliment i dels grans i això no s’aconseguirà sense els periodistes. Ara bé, la mateixa gent gran també té la seva responsabilitat en aquest procés, tal com s’explica a l’article. El present treball inclou, igualment, una petita guia per a periodistes i mitjans de comunicació que els pot orientar per informar més i millor, amb una mirada més acurada i real, sobre la gent gran i l’envelliment humà. ; [spa] Este artículo presenta una primera aproximación a la visión que tienen los periodistas y otros profesionales de empresas y departamentos de comunicación de las Islas Baleares sobre las personas mayores y el envejecimiento como materia de los contenidos informativos o de opinión. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, dentro de este organismo intergubernamental, la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como la plataforma AGE Europe y las principales instituciones y entidades privadas de defensa de los derechos de las personas mayores de España, están promoviendo campañas para fomentar el envejecimiento activo de la población y luchar contra la discriminación por edad o edadismo. Para estos objetivos, es imprescindible la concienciación y colaboración de los medios de comunicación de todos los ámbitos, dado su papel fundamental en la configuración de la imagen social de las personas mayores. Una imagen social inadecuada o, directamente, negativa y estereotipada, como la que predomina en el caso de las personas mayores, es un obstáculo para el pleno despliegue de los derechos humanos y democráticos de los ciudadanos de edad avanzada. Hay que caminar hacia la conformación de una imagen positiva y real del envejecimiento y de las personas mayores y esto no se conseguirá sin los periodistas. Ahora bien, las propias personas mayores también tienen su responsabilidad en este proceso, tal como se explica en el artículo. El presente trabajo incluye, igualmente, una pequeña guía para periodistas y medios de comunicación que los puede orientar para informar más y mejor, con una mirada más precisa y real, sobre las personas mayores y el envejecimiento humano.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2021, pp. 157-174
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess