Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’epidèmia de la COVID-19 en la gent gran de les Illes Balears
Autor/es Pou Goyanes; Joan Albert ; Colom Fernández, Antoni
Matèries en català: envelliment ; COVID-19 (Malaltia)
Matèries en castella: Covid 19
Matèries en anglès: Aging ; COVID-19 (Disease)
Resum-abstract:  [cat] La pandèmia de la COVID-19 ha causat un impacte directe i indirecte sobre la salut a tot el món, així com a les Illes Balears, sobretot en els col·lectius més fràgils, principalment el de la població d’edat avançada. L’afectació greu per la malaltia i també el resultat de mort s’ha donat especialment en la gent gran. Però no només n’han patit l’impacte directe, sinó que el confinament i la resta de mesures restrictives han afectat notablement aquest col·lectiu en les seves condicions de discapacitat, deteriorament cognitiu, salut mental i d’altres problemes de salut. ; [spa] La pandemia de la COVID-19 ha causado un impacto directo e indirecto sobre la salud en todo el mundo, así como en las Illes Balears, especialmente en los colectivos más frágiles, principalmente el de la población de edad avanzada. La afectación grave por la enfermedad y también el resultado de muerte se ha dado principalmente en el colectivo de gente mayor. Pero no solo han sufrido el impacto directo, sino que el confinamiento y el resto de las medidas restrictivas han afectado notablemente a este colectivo en sus condiciones de discapacidad, deterioro cognitivo, salud mental y otros problemas de salud.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2021, pp 19-29
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess