Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Mallorca Sense Fam amb la gent gran. Ajuda solidària en aliments a domicili
Autor/es Martorell Caimari, Joan
Matèries en català: Solidaritat -- Mallorca
Matèries en castella: Envejecimiento ; Solidaridad -- Mallorca
Matèries en anglès: Solidarity -- Spain -- Baleric Islands -- Majorca
Resum-abstract:  [cat] En aquest estudi es pretén exposar un projecte desenvolupat per l’associació Mallorca Sense Fam, innovador en la seva filosofia i el seu objectiu, entenent que les persones grans han de gaudir d’una qualitat de vida digna, i que moltes d’elles no en gaudeixen per diverses raons, entre les quals hi ha que les pensions que perceben no aconsegueixen en molts casos un mínim vital, que alguns tenen dificultats de mobilitat o que, per qüestions de l’educació rebuda, no acudiran a sol·licitar ajuda. Es preveu també donar suport a les persones que, per diferents circumstàncies, sofreixen una situació de solitud i de necessitat i no poden acudir a rebre ajuda com la que reben mensualment els dimecres les famílies beneficiàries de Mallorca Sense Fam, compostes d’un, dos o més membres, convivint a vegades amb fills i/o nets, i estructurades en quatre grups (A, B, C i D). Aquest projecte va néixer per a ajudar a pal·liar aquesta situació als més grans de 65 anys o als necessitats que viuen sols, amb ajuda en aliments envasats i frescs (fruites, verdures, ous i pa) i també en articles d’higiene personal i de neteja per a la llar, que es lliuren al seu domicili amb una freqüència de quinze dies. ; [spa] En este estudio se pretende exponer un proyecto desarrollado por la asociación Mallorca Sense Fam, innovador en su filosofía y su objetivo, entendiendo que nuestros mayores deben disfrutar de una calidad de vida digna y que muchos de ellos no lo hacen por diversas razones, entre las cuales están las de que las pensiones que perciben no alcanzan en muchos casos un mínimo vital, que algunos tienen dificultades de movilidad o que, por cuestiones de la educación recibida, no acudirán a solicitar ayuda. Se contempla también dar apoyo a las personas que, por distintas circunstancias, sufren una situación de soledad y de necesidad y no pueden acudir a recibir una ayuda como la que reciben mensualmente los miércoles las familias beneficiarias de Mallorca Sense Fam, compuestas por uno, dos o más miembros, conviviendo en ocasiones con hijos y/o nietos, y estructuradas en cuatro grupos (A, B, C y D). Este proyecto nació para ayudar a paliar esta situación en los mayores de 65 años o en aquellos necesitados que viven solos, con la ayuda en alimentos envasados y frescos (frutas, verduras, huevos y pan) y también en artículos de higiene personal y de limpieza para el hogar, que se les entregan en su domicilio con una frecuencia de quince días.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2020, pp 465-481
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess