Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’avaluació d’un programa intergeneracional a educació primària. Propostes per a l’avaluació a partir de les lliçons apreses en el projecte SACHI2
Autor/es Quesada Serra, Victòria ; Vives Barceló, Marga ; Pascual Barrio, Belén ; Gomila Grau, Maria Antònia ; Amer Fernández, Joan ; Pozo Gordaliza, Rosario ; Orte Socias, Carmen
Matèries en català: Educaciò -- Experiències ; Projecte educatiu
Matèries en castella: Envejecimiento ; Educación -- Planificación ; Educación -- Métodos
Matèries en anglès: Education
Resum-abstract:  [cat] L’avaluació és un element clau en l’aplicació de qualsevol tipus de programa. Entenem per avaluació d’un programa aquell procés sistemàtic i planificat que es duu a terme per recollir informació sobre el funcionament del programa i els seus efectes. L’article que teniu a les mans mostra dues propostes d’avaluació dissenyades a partir de les lliçons apreses durant el procés d’avaluació en un programa intergeneracional escolar dirigit a alumnes de quart i cinquè d’educació primària, el programa Compartir la Infància 2 (acrònim SACHI2). Es tracta de dues propostes d’avaluació que, si bé tenen alguns elements comuns, pretenen oferir dues possibilitats diferenciades. Per una part, mostrar una proposta d’avaluació que permeti fer una avaluació sostenible i interna del programa intergeneracional, i, per altra banda, mostrar una proposta d’avaluació més meticulosa que permeti fer una avaluació més profunda del programa i que requereix un suport extern per dur-la a terme. A l’article hem desglossat aquestes dues propostes. El text conclou recordant la importància de la sostenibilitat en l’avaluació de programes com a aspecte clau perquè els docents puguin analitzar la conveniència dels programes que implementen a l’aula. ; [spa] La evaluación es un elemento clave en la aplicación de cualquier tipo de programa. Entendemos por evaluación de un programa aquel proceso sistemático y planificado que se lleva a cabo para recoger información sobre el funcionamiento del programa y sus efectos. El artículo que tenéis en las manos muestra dos propuestas de evaluación diseñadas a partir de las lecciones aprendidas durante el proceso de evaluación en un programa intergeneracional escolar dirigido a alumnado de cuarto y quinto de Educación Primaria, el programa Compartir la Infancia 2 (acrónimo SACHI2). Se trata de dos propuestas de evaluación que, si bien tienen algunos elementos comunes, pretenden ofrecer dos posibilidades diferenciadas. Por una parte, mostrar una propuesta de evaluación que permita llevar a cabo una evaluación sostenible e interna del programa intergeneracional, y, por otro lado, mostrar una propuesta de evaluación más meticulosa que permita una evaluación más profunda del programa y que requiere de un apoyo externo para llevarla a cabo. En el artículo se encuentran estas dos propuestas desglosadas. El texto concluye recordando la importancia de la sostenibilidad en la evaluación de programas como aspecto clave para que los docentes puedan analizar la conveniencia de los programas que implementan en su aula.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2020, pp 445-464
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess