Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La mirada a les persones grans de les Illes Balears des de la premsa digital
Autor/es Valero de Vicente, Maria ; Vives Barceló, Marga
Matèries en català: Comunicació audiovisual
Matèries en castella: Envejecimiento ; Comunicación audiovisual
Matèries en anglès: Broadcasting
Resum-abstract:  [cat] Els mitjans de comunicació tenen un paper molt important en el desenvolupament d’una visió positiva de l’envelliment i de les persones grans. La premsa digital, com a mitjà de comunicació, contribueix a construir una imatge de la realitat de les persones grans a través de la publicació de notícies de manera periòdica. L’objectiu d’aquest estudi és analitzar la premsa digital balear i la forma en què tracta la informació. S’ha fet un cerca en els repositoris web de dinou periòdics de tirada autonòmica a partir de diferents paraules clau i s’han seleccionat les notícies publicades durant el darrer any. Com a resultat, s’ha analitzat un total de 230 notícies que corresponen a tretze dels periòdics consultats. Les notícies més freqüents pertanyen a la categoria de societat i successos, seguides per les de política i d’economia. En general, les notícies ofereixen una visió positiva o neutral sobre les persones grans, i inclouen material fotogràfic, també neutral o positiu. Per concloure, la representació de les persones grans en la premsa digital de les Illes Balears és escassa, si bé n’ofereix una visió positiva o neutral, encara que hi ha notícies que en donen una visió negativa associada a la dependència i als problemes lligats amb l’edat. Se suggereixen estudis del públic de persones grans per atendre els seus interessos i necessitats d’informació, respectant la imatge que es transmet a través de les notícies. ; [spa] Los medios de comunicación tienen un papel muy importante en el desarrollo de una visión positiva del envejecimiento y de las personas mayores. La prensa digital, como medio de comunicación, contribuye a construir una imagen de la realidad de las personas mayores a través de la publicación de noticias de manera periódica. El objetivo de este estudio es analizar la prensa digital balear y la forma en que trata la información. Se ha realizado una búsqueda en los repositorios web de diecinueve periódicos de tirada autonómica a partir de diferentes palabras clave y se han seleccionado las noticias publicadas durante el último año. Como resultado, se ha analizado un total de 230 noticias que corresponden a trece de los periódicos consultados. Las noticias más frecuentes pertenecen a la categoría de sociedad y sucesos, seguidas de las de política y economía. En general, las noticias ofrecen una visión positiva o neutral sobre las personas mayores, e incluyen material fotográfico, también neutral o positivo. Para concluir, la representación de las personas mayores en la prensa digital de las islas Baleares es escasa, si bien ofrece una visión positiva o neutral, todavía hay noticias que dan una visión negativa asociada a la dependencia y a los problemas relacionados con la edad. Se sugieren estudios del público de personas mayores para atender a sus intereses y necesidades de información, respetando la imagen que se transmite a través de las noticias.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2020, pp 393-408
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess