Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Promoció de l’envelliment saludable en els treballadors
Autor/es Vicente-Herrero, M. Teófila ; Rueda Garrido, Juan Carlos ; Fernández Rodríguez, Asunción M.
Matèries en català: Envelliment
Matèries en castella: Envejecimiento
Resum-abstract:  [cat] El concepte d’envelliment és assimilat a fragilitat i es considera un fort predictor de discapacitat, hospitalització, caigudes, pèrdua de la mobilitat i malaltia cardiovascular. Els individus fràgils són els més vulnerables a aquests episodis. Es considera un estat de deterioració prèvia a la pèrdua de funció. La població a Europa i a Espanya va augmentant en edat en les darreres dècades, per reducció de la natalitat i augment de l’esperança de vida. Però aquest procés no és lineal i està influenciat per molts factors, entre els quals els hàbits i estils de vida, juntament amb la càrrega genètica individual. Envellir té, a sensu contrario, altres aspectes favorables que hauríem de saber identificar i fer ressaltar. Actualment el període de vida activa laboralment tendeix a ampliar-se i ens exigeix una actuació urgent i específica en prevenció de riscs derivats del lloc de treball i l’exposició i els efectes que tenen en aquest grup de persones de més edat i, amb això, una actualització continuada. Comptem per a aquesta missió amb la medicina del treball com a gran aliada, com a especialitat preventiva, secundada per la Llei de prevenció de riscs laborals, que vigila i cuida els nostres treballadors, i que planteja un canvi d’escenari en la visió de la protecció de la salut dels treballadors de més edat. En aquesta mena de polítiques preventives s’ha de comptar amb equips multidisciplinaris que no considerin tan sols els dictàmens mèdics, sinó involucrar-hi tota l’organització, ja sigui de gestió privada o pública. ; [spa] El concepto de envejecimiento es asimilado a fragilidad y se considera un fuerte predictor de discapacidad, hospitalización, caídas, pérdida de la movilidad y enfermedad cardiovascular, siendo los individuos frágiles más vulnerables a estos episodios. Es considerado un estado de deterioro previo a la pérdida de función. La población en Europa y en España está aumentado en edad en las últimas décadas por reducción de la natalidad y aumento de la esperanza de vida. Pero este proceso no es lineal y está influenciado por muchos factores, entre ellos los hábitos y estilos de vida, junto con la carga genética individual. Envejecer tiene a sensu contrario otros aspectos favorables y que deberíamos saber identificar y resaltar. Actualmente el periodo de vida activa laboralmente tiende a ampliarse y nos exige una actuación urgente y específica en prevención de riesgos derivados del puesto de trabajo, su exposición y efectos en este grupo de personas de más edad y, con ello, una actualización continuada. Contamos para esta misión con la medicina del trabajo como gran aliada, como especialidad preventiva, apoyada por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que vigila y cuida de nuestros trabajadores, y que plantea un cambio de escenario en la visión de la protección de la salud de los trabajadores de más edad. En este tipo de políticas preventivas se debe contar con equipos multidisciplinares que no consideren tan solo los dictámenes médicos, sino involucrar a toda la organización, ya sea de gestión privada o pública.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2020, pp 353-374
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess