Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Estratègies per endarrerir l’envelliment cerebral: combatre l’estrès oxidatiu i la neuroinflamació
Autor/es Esteban Valdés, Susana ; Moranta Mesquida, David ; Ramis Escudero, Margalida Rosa ; Jiménez García, Manuel ; Miralles Socias, Antoni ; Tejada Gavela, Silvia ; Sarubbo, Fiorella
Matèries en català: Envelliment actiu
Matèries en castella: Envejecimiento ; Ancianos -- Salud e higiene
Resum-abstract:  [cat] El desenvolupament de la medicina i la tecnologia ha afavorit l’increment de la proporció de població longeva arreu del món. Aquest context demogràfic ha generat la necessitat de comprendre millor la fisiologia de l’envelliment i, en particular, els canvis que s’esdevenen en el cervell, així com la motivació per trobar estratègies encaminades a prevenir, endarrerir i atenuar-ne les conseqüències. Els mecanismes coneguts com a estrès oxidatiu i neuroinflamació cerebral, juntament amb la disminució de la concentració d’antioxidants a causa de l’edat, tenen un paper clau en l’envelliment cerebral. En aquest context, hi ha molts estudis que suggereixen l’administració d’antioxidants com a estratègia per prevenir el declivi cognitiu associat a l’envelliment. Entre els antioxidants presents habitualment en la dieta mediterrània destaquen els polifenols, els quals han cridat l’atenció de la comunitat científica per les propietats que tenen com a antioxidants i antiinflamatoris, gràcies als quals es modulen diversos mecanismes cel·lulars. Per això, tenen un potencial neuroprotector elevat i són candidats dignes per prevenir els símptomes de l’envelliment. Aquesta revisió destaca el paper neuroprotector dels polifenols com una de les estratègies més fàcils d’adoptar per disminuir els efectes de l’envelliment utilitzant la dieta. ; [spa] El desarrollo de la medicina y la tecnología ha favorecido el incremento de la proporción de población longeva a nivel mundial. Este contexto demográfico ha generado la necesidad de comprender mejor la fisiología del envejecimiento y, en particular, los cambios que ocurren a nivel cerebral, así como la motivación para encontrar estrategias encaminadas a prevenir, retrasar y atenuar sus consecuencias. Los mecanismos conocidos como estrés oxidativo y neuroinflamación, junto con la disminución de la concentración de antioxidantes debido a la edad a nivel cerebral, tienen un papel clave en el envejecimiento del cerebro. Dentro de este contexto, son numerosos los estudios que sugieren la administración de antioxidantes como estrategia para prevenir el declive cognitivo asociado al envejecimiento. Entre los antioxidantes presentes habitualmente en la dieta mediterránea destacan los polifenoles, los cuales han llamado la atención de la comunidad científica debido a sus propiedades como antioxidantes y antiinflamatorios, por medio de los cuales modulan diversos mecanismos celulares. Estas características les otorgan un elevado potencial neuroprotector y les convirtierten en candidatos dignos para prevenir los síntomas del envejecimiento. Esta revisión destaca el papel neuroprotector de los polifenoles como una de las estrategias más fáciles de adoptar para disminuir los efectos del envejecimiento utilizando la dieta.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2020, pp 299-317
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess