Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La gent gran i el son: amics o enemics
Autor/es De la Peña Bravo, Mónica
Matèries en català: Son
Matèries en castella: Envejecimiento ; Sueño -- Trastornos
Matèries en anglès: Sleep
Resum-abstract:  [cat] El son és l’estat fisiològic que constitueix el període de descans, en què la consciència i la voluntat estan suspeses totalment o parcialment i les funcions orgàniques estan disminuïdes. Mentre dormim el cos desenvolupa activitats importants per al seu funcionament. A més, la qualitat del son té un impacte en la salut física, mental i emocional, i comporta molts beneficis (ajuda a produir massa muscular, contribueix al creixement, incrementa la capacitat del sistema immunitari per combatre les infeccions, potencia la capacitat de concentració, d’aprenentatge i de memòria, millora l’estat d’ànim, augmenta l’esperança de vida). La població de gent gran creix de forma ràpida a tot el món, i aquest creixement tindrà importants conseqüències sociosanitàries. El 50% dels més grans de 65 anys que viuen al seu domicili no està satisfet amb la qualitat del son, i un percentatge molt més gran dels ingressats en residències pateixen trastorns del son. Les queixes sobre el son en l’ancià poden ser conseqüència d’un trastorn primari, com l’apnea del son, o bé ser secundàries a problemes mèdics o psiquiàtrics, politeràpia, factors psicosocials, etc. I a l’inrevés, quan els trastorns del son es fan crònics poden exacerbar els problemes mèdics o psiquiàtrics coexistents. Els trastorns crònics del son solen associar-se amb somnolència diürna excessiva i poden conduir a alteracions cognitives i psicomotrius i propiciar un major risc d’accidents i una disminució de la qualitat de vida. ; [spa] El sueño es el estado fisiológico que constituye el período de descanso, en el que la conciencia y la voluntad están suspendidas total o parcialmente y las funciones orgánicas están disminuidas. Mientras dormimos nuestro cuerpo desarrolla actividades importantes para su funcionamiento. Además, la calidad del sueño tiene un impacto en la salud física, mental y emocional, y conlleva muchos beneficios (ayuda a producir masa muscular, contribuye al crecimiento, incrementa la capacidad del sistema inmunitario para combatir las infecciones, potencia la capacidad de concentración, de aprendizaje y de memoria, mejora el estado de ánimo, aumenta la esperanza de vida). La población de personas mayores crece de forma rápida en todo el mundo, y este crecimiento tendrá importantes consecuencias sociosanitarias. El 50% de los mayores de 65 años que viven en su domicilio no está satisfecho con la calidad de su sueño, y un porcentaje mucho mayor de los ingresados en residencias sufren trastornos del sueño. Las quejas del sueño en el anciano pueden ser consecuencia de un trastorno primario, como la apnea del sueño, o bien ser secundarias a problemas médicos o psiquiátricos, politerapia, factores psicosociales, etc. Y a la inversa, cuando los trastornos del sueño se hacen crónicos pueden exacerbar los problemas médicos o psiquiátricos coexistentes. Los trastornos crónicos del sueño suelen asociarse con somnolencia diurna excesiva y pueden conducir a alteraciones cognitivas y psicomotrices, propiciando un mayor riesgo de accidentes y una disminución de la calidad de vida.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2020, pp 267-283
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess