Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La Casa Sacerdotal de Mallorca en el temps de la pandèmia
Autor/es Suau i Puig, Teodor
Matèries en català: Sacerdots -- Mallorca ; Habitatges ; COVID-19 (Malaltia)
Matèries en castella: Envejecimiento ; Covid 19 ; Residencias
Matèries en anglès: Priests ; Dwellings ; COVID-19 (Disease)
Resum-abstract:  [cat] El present treball és una reflexió sobre la manera com els residents a la Casa Sacerdotal de Sant Pere i Sant Bernat de Palma han viscut l’experiència de la pandèmia. L’autor del text n’és el director, el qual aporta la seva visió personal de la situació viscuda. El treball es troba estructurat de la manera següent: una presentació del subjecte de l’experiència, la residència i els residents; relació de les decisions preses en els primers moments de la pandèmia; descripció de l’actitud de fons que va crear l’horitzó per a les accions posteriors; la resposta a la necessitat de mantenir la tensió; algunes estratègies més decisives; els valors que han proporcionat sentit a les accions duites a terme; la descripció d’algunes patologies que defineixen les preses de posició dels residents davant la circumstància i, finalment, les solucions adoptades i els resultats. ; [spa] El presente trabajo es una reflexión sobre la manera como los residentes de la Casa Sacerdotal de Sant Pere i Sant Bernat de Palma han vivido la experiencia de la pandemia. El autor del texto es su actual director, que aporta una visión personal de la situación vivida. El trabajo está estructurado de la forma siguiente: una presentación del sujeto de la experiencia, la residencia y los residentes; relación de las decisiones tomadas en los primeros momentos de la pandemia; descripción de la actitud de fondo que creó el horizonte para las acciones posteriores; la respuesta a la necesidad de mantener la tensión; algunas estrategias más decisivas; los valores que han aportado el sentido a las acciones realizadas; la descripción de algunas patologías que definen las posturas de los residentes ante la circunstancia y, finalmente, las soluciones adoptadas y los resultados.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2020, pp 163-181
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess