Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Els casals i la pandèmia de la COVID-19: preservar la qualitat de vida de les persones grans mitjançant els recursos de promoció de l’autonomia personal
Autor/es Coll Janer, Maria Teresa ; Orte Socias, Carmen ; Vaquer Arjonilla, Belén ; Sánchez-Prieto, Lidia ; Reinares Gagneten, Natalia ; Ferrando Llobera, Margalida ; Reynés Cunill, Coloma ; Fiol Salvà, Maria del Roser
Matèries en català: Residències de persones grans ; COVID-19 (Malaltia) ; Persones grans -- Assistència institucional
Matèries en castella: Envejecimiento ; Residencias de ancianos ; Covid 19 ; Ancianos -- Asistencia institucional
Matèries en anglès: Old age homes ; COVID-19 (Disease) ; Older people -- Institutional care
Resum-abstract:  [cat] Les persones grans han estat un grup especialment vulnerable davant la COVID-19. El confinament viscut arran de la pandèmia va suposar una readaptació dels Serveis Municipals de Promoció de l’Autonomia Personal gestionats per Intress, amb l’objectiu de preservar la qualitat de vida i de minimitzar l’impacte negatiu provocat per la situació d’aïllament i solitud que va implicar el confinament de les persones usuàries. L’objectiu de l’estudi ha estat identificar de quina manera els ha afectat la interrupció dels serveis que rebien i la impossibilitat d’accedir quotidianament als casals durant el confinament, la valoració de la seva situació personal i l’adaptació i resposta que van rebre per part dels casals. Per una part, l’estudi ha reflectit múltiples característiques de vulnerabilitat en les persones usuàries del Servei. Per una altra, ha posat en relleu la utilitat dels casals, no únicament com a proveïdors de recursos i serveis, sinó també com un recurs que provoca efectes positius en la solitud de les persones grans en situació de vulnerabilitat. ; [spa] Las personas mayores han sido un grupo especialmente vulnerable ante la COVID-19. El confinamiento vivido a raíz de la pandemia supuso una readaptación de los Servicios Municipales de Promoción de la Autonomía Personal gestionados por Intress, con el objetivo de preservar la calidad de vida y de minimizar el impacto negativo provocado por la situación de aislamiento y soledad que implicó el confinamiento de las personas usuarias. El objetivo del estudio ha sido identificar cómo les ha afectado la interrupción de los servicios que recibían y la imposibilidad de acceder cotidianamente a los centros durante el confinamiento, la valoración de su situación personal y la adaptación y respuesta que recibieron por parte de los centros. Por una parte, el estudio ha reflejado múltiples características de vulnerabilidad en las personas usuarias del Servicio. Por otra parte, ha puesto de relieve la utilidad de los casals, no solo como proveedores de recursos y servicios, sino también como un recurso que provoca efectos positivos en la soledad de las personas mayores en situación de vulnerabilidad.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2020, pp 141-162
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess