Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Atendre a casa, una de les alternatives en l’atenció de les persones grans durant la pandèmia
Autor/es Alonso Bigler, Sofia
Matèries en català: Salut pública ; COVID-19 (Malaltia)
Matèries en castella: Salud pública ; Covid 19
Matèries en anglès: Public health ; COVID-19 (Disease)
Resum-abstract:  [cat] La crisi sanitària provocada per la COVID-19, el «coronavirus» ha posat en entredit el model residencial, fent que s’escriguin molts articles, notícies, tweets sobre que ha fallat i que no, i posant a les residències en el punt de mira. Des de la perspectiva, que prop de 7 mesos de pandèmia donen, s’ha intentat a través d’aquest article, aportar arguments per donar suport a una alternativa que ja existeix a la nostra comunitat, que ja ens estava donant molts bons resultats en termes de satisfacció, d’atenció basant-se en aportar qualitat de vida a la persona, i que a més parteix de la premissa que les persones quan són grans volen envellir a casa quan estan bé, i també quan han de conviure amb un procés de dependència. El servei d’ajuda a domicili ha estat dels pocs serveis que no es varen modificar o prohibir quan va entrar en vigor l’estat d’alarma a nivell estatal, i per tant, ha estat dels pocs que es va poder seguir prestant sense fer grans modificacions en el dia a dia tant de la persona usuària com del personal que presta el servei. ; [spa] La crisis sanitaria provocada por la COVID-19, el «coronavirus» ha puesto en entredicho el modelo residencial, haciendo que se escribiesen muchos artículos, noticias, tweets sobre que ha fallado i que no, y poniendo a las residencias en el punto de mira. Desde la perspectiva, que cerca de 7 meses de pandemia dan, se ha intentado a través de este artículo, aportar argumentos para dar apoyo a una alternativa que ya existe en nuestra comunidad, que ya nos estaba dando muy buenos resultados en términos de satisfacción, de atención basada en aportar calidad de vida a la persona, y que además parte de la premisa que las personas cuando son mayores quieren envejecer en su casa cuando estan bien y también cuando deben convivir con un proceso de dependencia. El servicio de ayuda a domicilio ha sido de los pocos servicios que no se tuvieron que modificar o prohibir cuando entro en vigor el estado de alarma a nivel estatal, y por lo tanto, ha sido de los pocos servicios que se pudieron seguir prestando sin hacer grandes modificaciones en el día a día de la persona usuaria como del personal que presta el servicio.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2020, pp 125-140
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess