Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Envelliment actiu, participació i cura mútua: tendències i reptes que ens planteja la COVID-19
Autor/es Pascual Barrio, María Belén ; Gomila Grau, Maria Antònia
Matèries en català: COVID-19 (Malaltia)
Matèries en castella: Envejecimiento ; Covid 19
Matèries en anglès: COVID-19 (Disease)
Resum-abstract:  [cat] En les darreres dècades hem viscut un procés de transformació demogràfica, social i cultural que ha modificat la concepció de la vellesa, la realitat de les persones grans, les seves necessitats i les estratègies per atendre aquestes necessitats. Una major cobertura legislativa i més sensibilitat social són alguns dels elements que han acompanyat una nova configuració de l’imaginari social sobre la gent gran. Amb les mesures de seguretat sanitària per la COVID-19, algunes de les fites que s’havien aconseguit fins ara s’han vist en risc per un retorn a una representació de la gent gran com a col·lectiu vulnerable objecte de cura i protecció, sense tenir en compte la seva capacitat ni el seu dret a contribuir de forma activa en la construcció d’una societat per a totes les edats. ; [spa] En las últimas décadas hemos vivido un proceso de transformación demográfica, social y cultural que ha modificado la concepción de la vejez, la realidad de las personas mayores, sus necesidades y las estrategias para atender estas necesidades. Una mayor cobertura legislativa y más sensibilidad social son algunos de los elementos que han acompañado una nueva configuración del imaginario social sobre los ancianos. Con las medidas de seguridad sanitaria por la COVID-19, algunos de los hitos que se habían conseguido hasta ahora se han visto en riesgo por un retorno a una representación de las personas mayores como colectivo vulnerable objeto de cuidado y protección, sin tener en cuenta su capacidad ni su derecho a contribuir de forma activa en la construcción de una sociedad para todas las edades.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2020, pp 111-123
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess