Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Com afecta la pandèmia de la COVID-19 la salut mental de la gent gran
Autor/es Flórez Fernández, Isabel
Matèries en català: COVID-19 (Malaltia) ; Epidèmies ; Salut mental
Matèries en castella: Covid 19 -- Aspectos sociales ; Epidemias ; Ancianos -- Salud mental
Matèries en anglès: COVID-19 (Disease) ; Epidemics ; Mental health
Resum-abstract:  [cat] El virus SARS-CoV-2 s’ha estès de manera que ha arribat a provocar una situació de pandèmia i un estat d’alerta sanitària la mesura de prevenció principal del qual ha estat l’aïllament social. La població anciana ha estat la més castigada tant pel que fa al nombre d’afectats com pel nombre de defuncions. Tot això ha tingut repercussió no només en la seva salut física, sinó també en l’emocional, atès que el grup de les persones grans és un dels més vulnerables. En estudis elaborats durant aquests mesos es recull que la pandèmia de COVID-19 s’ha associat a un increment de simptomatologia d’ansietat, depressió i de trastorns del son i d’estrès posttraumàtic. S’han reconegut variables facilitadores, com l’adequada informació i el bon suport ambiental, i d’altres que incrementaven el malestar emocional. Entre aquestes destaquen l’aïllament social i la quarantena, mesures que són necessàries per evitar els contagis, però que tenen un cost per a la salut. També cal tenir en compte l’increment de les taxes de suïcidi que s’ha donat en altres situacions de pandèmia i la necessitat de desenvolupar mesures de prevenció. Entre els ancians, una de les poblacions de més risc, els que ja tenen trastorns mentals previs són els més vulnerables. Per tot això, és necessari un abordatge integral, en el qual el suport psicosocial ha d’anar de la mà dels mitjans de comunicació per donar informació adequada i clara, i sempre tenint presents les seves limitacions en l’ús de les eines telemàtiques. ; [spa] El virus SARS-CoV-2 se ha extendido hasta provocar una situación de pandemia y un estado de alerta sanitaria cuya medida de prevención principal ha sido el aislamiento social. La población anciana ha sido la más castigada tanto en cuanto a número de afectados como en el de fallecimientos. Todo ello ha tenido repercusión no solo en su salud física, sino también en la emocional, ya que el grupo de los mayores es uno de los más vulnerables. En estudios realizados durante estos meses se recoge que la pandemia de COVID-19 se ha asociado a un incremento de sintomatología de ansiedad, depresión, sueño y de trastorno de estrés postraumático. Se han reconocido variables facilitadoras como la adecuada información y el buen apoyo ambiental, y otras que incrementaban el malestar emocional. Entre ellas destacan el aislamiento social y la cuarentena, medidas que son necesarias para evitar contagios, pero que tienen su coste en cuanto a la salud. También hay que tener en cuenta el incremento de las tasas de suicidio que se ha dado en otras situaciones de pandemia y la necesidad de desarrollar medidas de prevención. Entre los ancianos, una de las poblaciones de más riesgo, los que ya tienen trastornos mentales previos son los más vulnerables. Por todo ello es necesario un abordaje integral, en el que el apoyo psicosocial debe ir de la mano de los medios de comunicación para dar información adecuada y clara, y siempre teniendo presentes las limitaciones de los mayores para el uso telemático.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2020, pp 93-110
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess