Registro completo
Títol:     Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2019
Autor/es Illes Balears (Comunitat autònoma). Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració. ; Universitat de les Illes Balears
Matèries en català: Persones grans -- Illes Balears -- Estadístiques -- revistes ; Vellesa
Matèries en anglès: Older people -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics Old age
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess