Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La teràpia amb ninos en persones amb demència
Autor/es González Mella, Irene ; Tofiño García, Mireia ; Rosillo Carretero, Natalia ; Molás Robles, Rocío
Matèries en català: Alzheimer, Malaltia d' -- Teràpia
Matèries en castella: Alzheimer,Enfermedad de ; Cuidadores
Matèries en anglès: Alzheimer's disease -- therapy
Resum-abstract:  [cat] Les teràpies no farmacològiques prenen especial rellevància en el tractament de les diferents demències, amb l’objectiu de proporcionar qualitat de vida a les persones que les pateixen. La teràpia amb ninos es considera una de les intervencions més noves dutes a terme amb persones amb demència, i presenta grans beneficis per a elles i els seus familiars. S’ha d’aplicar de manera rigorosa, sota la supervisió d’un tècnic especialitzat que en conegui les bases teòriques i aporti a la intervenció el caràcter terapèutic necessari per a poder obtenir-ne uns bons resultats. És important tenir en compte les característiques fonamentals que han de presentar els ninos, així com els diferents usos que els podem donar en funció dels resultats que s’espera aconseguir. Hem de tenir en compte els conflictes ètics que hi ha darrere aquesta intervenció, així com l’opinió dels familiars sobre l’ús de la teràpia. La pràctica clínica d’aquesta teràpia evidencia grans beneficis per a les persones amb demència, com la reducció d’alteracions conductuals o la millora del benestar emocional; tots dos són pilars fonamentals per a la millora de la qualitat de vida. ; [spa] Las terapias no farmacológicas están tomando especial relevancia en el tratamiento de las diferentes demencias, con el objetivo de proporcionar calidad de vida a las personas que las padecen. La terapia con muñecos se considera una de las intervenciones más novedosas realizadas con personas con demencia, y presenta grandes beneficios para ellas y sus familiares. Se debe aplicar de forma rigurosa, bajo la supervisión de un técnico especializado que conozca sus bases teóricas y aporte a esta intervención el carácter terapéutico necesario para poder obtener unos buenos resultados. Es importante tener en cuenta las características fundamentales que tienen que presentar los muñecos, así como los diferentes usos que podemos darles en función de los resultados que se esperan conseguir. Debemos tener en cuenta los conflictos éticos que están detrás de esta intervención, así como la opinión de los familiares sobre su uso. La práctica clínica de esta terapia evidencia grandes beneficios para las personas con demencia, tales como la reducción de alteraciones conductuales o la mejora del bienestar emocional, siendo ambos pilares fundamentales para la mejora de la calidad de vida.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2019, pp 367-388
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess