Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Comunitat amigable per a les persones amb demència. Fem-ho possible!
Autor/es García Esteban, Guadalupe ; Mihaylova Popova, Deyana ; Mateu Sastre, Marta
Matèries en català: Alzheimer, Malaltia d'
Matèries en castella: Alzheimer,Enfermedad de
Matèries en anglès: Alzheimer's disease
Resum-abstract:  [cat] Aquest capítol pretén justificar la necessitat de crear una comunitat conscienciada, respectuosa i facilitadora de la inclusió social de les persones afectades per diferents tipus de demències, partint de la hipòtesi que aquestes iniciatives produeixen beneficis en la qualitat de vida de les persones, les seves famílies cuidadores i la societat. En primer lloc, exposem un recull de les experiències i els models d’intervenció que s’han fet en l’àmbit internacional i nacional, així com un seguiment dels procediments per implementar aquestes comunitats. A continuació, presentem l’experiència i els primers resultats recollits després de la posada en marxa, per part de la Creu Roja, en col·laboració amb altres entitats, d’un projecte pilot d’enfocament comunitari. El projecte, basat en els models explorats i l’estudi de necessitats en l’àmbit local, pretén crear espais amigables amb la demència en diferents barris de la ciutat de Palma. Finalment, emmarquem la iniciativa de la creació de la Comunitat Amigable amb la Demència en la línia d’actuació de l’Ajuntament de Palma com a membre de la Xarxa Espanyola de Ciutats i Comunitats Amigables amb la Gent Gran. ; [spa] Este capítulo pretende justificar la necesidad de crear una comunidad concienciada, respetuosa y facilitadora de la inclusión social de las personas afectadas por diferentes tipos de demencias, partiendo de la hipótesis que iniciativas de este tipo producen beneficios en la calidad de vida de estas personas, sus familias cuidadoras y la sociedad. En primer lugar, exponemos una recopilación de las experiencias y los modelos de intervención que se han realizado a nivel internacional y nacional, así como un seguimiento de los procedimientos para implementar dichas comunidades. A continuación, presentamos la experiencia y los primeros resultados recogidos después de la puesta en marcha, por parte de Cruz Roja en colaboración con otras entidades, de un proyecto piloto de enfoque comunitario. El proyecto, basado en los modelos explorados y el estudio de necesidades a nivel local, pretende crear espacios amigables con la demencia en diferentes barrios de Palma. Finalmente, enmarcamos la iniciativa de la creación de la Comunidad Amigable con la Demencia dentro de la línea de actuación del Ayuntamiento de Palma como miembro de la Red Española de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2019, pp 349-366
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess