Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La malaltia d’Alzheimer: dels orígens històrics a la prevenció. Actualitat de la recerca
Autor/es Gramunt Fombuena, Nina ; Grau Rivera, Oriol
Matèries en català: Envelliment -- prevenció ; Alzheimer, Malaltia d'
Matèries en castella: Enfermedad de Alzheimer
Matèries en anglès: Aging -- prevention ; Alzheimer's disease
Resum-abstract:  [cat] La malaltia d’Alzheimer, descrita ara ja fa més d’un segle, continua sent un dels principals focus de recerca en l’àmbit de les malalties neurodegeneratives. S’ha avançat en el coneixement de molts aspectes neurobiològics i clínics del que succeeix quan el cervell d’una persona resulta afectat per aquesta malaltia. Ara bé, el desconeixement de les causes i el fet de no disposar encara de cap tractament capaç de curar la malaltia ni d’aturar-ne el progrés continuen sent els principals motors de la recerca. Cal apressarse, ja que les previsions epidemiològiques, lligades a l’envelliment poblacional mundial, apunten a un increment considerable de casos, amb els consegüents costos personals, econòmics i sociosanitaris. Només la recerca científica pot tenir la clau per modificar aquests auguris. Per arribar al punt en què ens trobem a dia d’avui, farem una breu repassada de l’origen històric de la malaltia i veurem com, tot i els avenços realitzats i les fites aconseguides, les qüestions fonamentals de fa més d’un segle encara són plenament vigents en les hipòtesis i els objectius de recerca actuals. Tanmateix, parlarem de les possibilitats de prevenció de l’Alzheimer i es farà una breu exposició de l’estat actual de la recerca en aquest tema, fent especial èmfasi en la investigació que es duu a terme des del BarcelonaBeta Brain Research Center i la Fundació Pasqual Maragall. ; [spa] La enfermedad de Alzheimer, descrita hace ya más de un siglo, continúa siendo uno de los principales focos de investigación en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas. Se ha avanzado en el conocimiento de muchos aspectos neurobiológicos y clínicos de lo que sucede cuando el cerebro de una persona resulta afectado por esta enfermedad. Ahora bien, el desconocimiento de sus causas y el hecho de no disponer aún de ningún tratamiento o intervención capaz de curar la enfermedad ni de frenar su progreso continúan siendo los principales motores de la investigación. Hay que apresurarse, ya que las previsiones epidemiológicas, ligadas al envejecimiento poblacional mundial, apuntan a un incremento considerable de casos, con los consiguientes costes personales, económicos y sociosanitarios. Solo la investigación científica puede tener la clave para modificar tales augurios. Para llegar al punto en el que nos encontramos a día de hoy, haremos un breve repaso del origen histórico de la enfermedad y veremos cómo, a pesar de los avances realizados y las metas alcanzadas, las cuestiones fundamentales de hace más de un siglo aún son plenamente vigentes en las hipótesis y los objetivos de investigación actuales. Asimismo, hablaremos de las posibilidades de prevención del Alzheimer y se hará una breve exposición del estado actual de la investigación en este tema, haciendo especial énfasis en los estudios que se llevan a cabo desde el BarcelonaBeta Brain Research Center y la Fundación Pasqual Maragall.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2019, pp 309-325
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess