Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Professionals i familiars junts en l’atenció a les persones grans en els centres de dia d’INTRESS
Autor/es Coll Janer, Maria Teresa ; Reynés Cunill, Coloma ; Orte Socías, María del Carmen ; Sánchez Prieto, Lydia
Matèries en català: Envelliment ; Centres de dia per a persones grans -- Illes Balears ; Vellesa
Matèries en castella: Centros de día para ancianos
Matèries en anglès: Aging ; Adult day care centers -- Spain -- Balearic Islands ; Old age
Resum-abstract:  [cat] Quin és el paper que desenvolupen les famílies als centres de dia d’Intress? Aquesta pregunta és l’objectiu de l’estudi actual. Les famílies, en el model d’atenció integral i centrada en la persona (AICP), són considerades un dels eixos clau, però en la realitat gairebé totes les accions i millores s’adrecen a les persones usuàries, i les famílies queden en un segon pla i com a proveïdor. Aquest article pretén oferir una visió general sobre el que hi ha al voltant de la participació familiar mitjançant l’anàlisi d’espais de participació familiar als centres de dia d’Intress, i la importància d’aquests espais des del punt de vista de tots els agents implicats en el procés d’atenció a les famílies: famílies, persones usuàries i professionals. Preveiem resultats que ens aportin una visió general que faciliti reorientar els espais de participació familiar dels centres o generar-ne de nous, que s’adaptin a les expectatives i necessitats de les famílies, els usuaris/àries i els professionals. ; [spa] ¿Cuál es el papel de las familias en los centros de día de Intress? Esta pregunta es el objetivo del estudio actual. Las familias, en el modelo de atención integral y centrada en la persona (AICP), se consideran uno de los ejes clave, pero en la realidad casi todas nuestras acciones y mejoras se dirigen a las personas usuarias, dejando a las familias en un segundo plano y desde un punto de vista proveedor. Este artículo pretende ofrecer una visión general sobre lo que hay alrededor de la participación familiar mediante el análisis de espacios de participación familiar en los centros de día de Intress, y la importancia de estos espacios desde el punto de vista de todos los agentes implicados en el proceso de atención a las familias: familias, personas usuarias y profesionales. Se prevén resultados que nos aporten una visión general que facilite reorientar los espacios de participación familiar de los centros, o generar espacios nuevos que se adapten a las expectativas y necesidades de las familias, usuarios/as y profesionales.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2019, pp 253-274
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess