Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Actualització farmacoterapèutica en geriatria
Autor/es Adrover Rigo, Maria ; Campos Alcaide, Enrique
Matèries en català: Envelliment
Matèries en castella: Geriatria
Matèries en anglès: Aging ; Geriarics ; Old age
Resum-abstract:  [cat] Una de les conseqüències directes de l’envelliment de la població és l’augment de la prevalença de malaltia, pluripatologia, cronicitat, fragilitat i dependència, la qual cosa implica consumir més medicaments i, per tant, un augment dels problemes relacionats amb aquest consum. En aquest article pretenem fer una revisió de les principals eines de què disposam per manejar la medicació en el pacient gran —com ara les guies de deprescripció publicades—, els criteris per a la detecció de medicació inapropiada en gent gran —com són els criteris STOPP-START, els criteris de Beers i els criteris STOPPPal—, i les eines informàtiques que hi ha per optimitzar el tractament. ; [spa] Una de las consecuencias directas del envejecimiento de la población es el aumento de la prevalencia de enfermedad, pluripatología, cronicidad, fragilidad y dependencia, y eso implica un mayor consumo de medicamentos y, por tanto, un aumento de los problemas relacionados con ellos. En este artículo se pretende hacer una revisión de las principales herramientas de que disponemos para manejar la medicación en el paciente mayor —como las guías de deprescripción publicadas—, los criterios para la detección de medicación inapropiada —como son los criterios STOPP-START, criterios de Beers y criterios STOPP-Pal—, y las herramientas informáticas existentes para la optimización del tratamiento.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2019, pp 213-235
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess