Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Anàlisi de la gent gran que ha vist modificada judicialment la seva capacitat per obrar a les Illes Balears: perfil i necessitats presents i futures
Autor/es Vivas Domínguez, Miriam ; Rosset García, Natalia ; Expósito Torres, Sergio
Matèries en català: Envelliment ; Tutela i curatela -- Illes Balears
Matèries en anglès: Aging ; Guardian and ward -- Spain -- Balearic Islands
Resum-abstract:  [cat] Aldaba Suport Balears de la Fundació Aldaba, servei de tutela de persones adultes que han vist modificada judicialment la seva capacitat per obrar, concertat amb el Govern de les Illes Balears, compta amb una àmplia base social i llarga trajectòria a les Illes Balears. El servei té com a finalitat cobrir les necessitats de suport, protecció i garantia de tots els drets, tant personals com patrimonials, i promoure l’autonomia personal de les persones incapacitades judicialment o que estan en procés d’incapacitació d’acord amb la resolució judicial corresponent. Des de 2001 la Fundació Aldaba no ha deixat de cuidar i protegir els més vulnerables. Durant l’any 2018, Aldaba Suport Balears ha atès 976 persones. El 48% tenen més de 65 anys. La previsió és que aquest nombre augmenti els propers anys, a causa de l’envelliment de la població. Aquest capítol té com a objectius descriure el perfil de la gent gran que ha vist modificada judicialment la seva capacitat per obrar i de la qual té cura la Fundació Aldaba; conèixer més de prop aquesta població, donar-li veu i posar en relleu les necessitats actuals i futures, tant personals com residencials, familiars i sociocomunitàries, d’aquest sector de població a les Illes Balears. ; [spa] Aldaba Suport Balears de la Fundación Aldaba, servicio de tutela de personas adultas que han visto modificada judicialmente su capacidad de obrar, concertado con el Gobierno de las Islas Baleares, cuenta con una amplia base social y larga trayectoria en las Baleares. El servicio tiene como finalidad cubrir las necesidades de apoyo, protección y garantía de todos los derechos, tanto personales como patrimoniales, y promover la autonomía personal de las personas incapacitadas judicialmente o en proceso de incapacitación, de acuerdo con la resolución judicial correspondiente. Desde el año 2001 la Fundación Aldaba no ha dejado de cuidar y proteger a los más vulnerables. Durante el 2018, Aldaba Suport Balears ha atendido a 976 personas. El 48% tiene más de 65 años. La previsión es que este número aumente en los próximos años, debido al envejecimiento de la población. El siguiente capítulo tiene como objetivos describir el perfil de las personas mayores cuya capacidad de obrar ha sido modificada judicialmente y de las que cuida la Fundación Aldaba; conocer más de cerca esta población, darle voz y poner de relieve las necesidades actuales y futuras, tanto personales como residenciales, familiares y sociocomunitarias, de este sector de población en las Baleares.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2019, pp 193-211
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess